Son Dakika
GÜNDEMEKONOMİPOLİTİKAGÜNCELSPORÖZELDÜNYAYAŞAMSAĞLIKEĞİTİMTEKNOLOJİ DİĞER
SinemaAstrolojiSeyahat
Osmaniye’de 16 bin 672 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Osmaniye’de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı`ndan Suriyelilere yardım
Mevsimlik İşçilerin Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

KIRINTILAR Av. Çiğdem AK TAŞDURMAZ

HUU HUU! KOMŞU KOMŞU!

 

İçinde bulunduğun durumu anlatamıyor musun, al eline atasözleri sözlüğünü, o anlatsın sana neyin ne olduğunu….

Yılların, yüzyılların birikimini, yaşanmışlığını günümüze taşır atasözleri… Komşuluk kadar eskidir…

Ben de sözlüğü aldım elime ‘huu huu! komşu komşu!’ diye seslendim, açtı tüm kapılarını, döküldü kucağıma bir bir atasözleri…


                               -  Aç kurt bile komşusunu dalamaz.

                               -  Ev alma, komşu al.

                               - Hayır söyle komşuna, hayır çıksın karşına.

                               - Kapını kilitli tut, komşunu hırsız tutma!

                               - Komşu hakkı Tanrı hakkıdır.

                               - Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

                               - Komşuda pişer, bize de düşer.

                               - Komşunun sakalını yoldularsa, sen de sakalını kazıt!

                               - Kötü komşu insanı mal sahibi eder.
 

                               -  Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya

                               -  Gülme komşuna, gelir başına

                               -  Komşu ekmeği komşuya borçtur

                               -  Komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir:

                               -  Komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın

                               -  Kurt komşusunu yemez

                               -  Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı

                               - Hayırlı komşu, hayırsız hısımdan yeğdir

                               -  Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat

Ve böyle devam eder gider….

Devam edip giderken de hep aynı şeyi anlatır; komşunu iyi seç, komşunun hakkını kendi hakkın gibi gözet, komşun için kötü düşünme der….

Günümüzün tahammülsüzlüğünde tüm bu sözler çok uzak gelse de kulaklarımıza; bu sözlere yüreğimizde yer açmak çok da bir şey kaybettirmez bizlere; belli mi olur, kazandırır bile…

‘Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı’ sözü çok hoşuma gitti. İnsan kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalı, anlamını taşıyormuş. Artık günümüzde her birey o kadar kusursuz, üstün özelliklere sahip ki sırça köşklerinden çok rahat ahkamlar kesebiliyorlar….

Bu ahkâm kesme özelliğimiz de sonradan ortaya çıkmamış, geçmişten günümüze başımıza türlü belalar açmış ki, komşuluk hakkı gelenek göreneklerimizle sınırlı kalmayarak Medeni Kanunumuza kadar girmiştir.

Medeni Kanunumuz, evrensel yasalarla nerdeyse dokunulmaz kabul edilen ‘Taşınmaz Mülkiyeti’ hakkını ‘KOMŞU HAKKI’ ile kısıtlamış ve kanunda komşu hakkı için 13 maddeye yer verilmiştir.

Ben gelenek görenek bilmem, artık modern toplumda yaşıyoruz komşu da neymiş, her birey kendinden sorumlu, komşudan bana ne vs birçok gerekçeye sahip olan insanımıza modern toplumdan kuvvetli bir sesi, komşularımızın Medeni Kanunumuz çerçevesindeki yasal haklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türk Medeni Kanunu

-          Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku

·         Birinci Kısım: Mülkiyet

       İkinci Bölüm: Taşınmaz Mülkiyeti

                               İkinci Ayırım: Taşınmaz Mülkiyeti İçeriği ve Kısıtlamaları

                                               B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları

                                                              III. Komşu hakkı

1.       Kullanma biçimi

 Madde 737- Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

2.       Kazı ve yapılar

a.       Kural

Madde 738- Malik, kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara, onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır.

b.       Özel kurallar

Madde 739- Kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel kanunlarla belirlenir.

3.       Bitkiler

a.       Kural

 Madde 740- Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler, onun istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa, komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir. Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu, bu dallarda yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur. Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz.

b.       Özel kurallar

Madde 741- Komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel kanunlarla belirlenir.

4.       Doğal olarak akan su

Madde 742- Taşınmaz maliki, üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların ve özellikle yağmur, kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak zorundadır. 8166 Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. Üstteki arazi maliki, alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu, ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir.

5.       Fazla suyun akıtılması

Madde 743- Bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde akmakta ise, alt taraftaki arazi maliki, üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması sırasında da bu suları tazminat isteme hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır. Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sulardan zarar görmekte ise, gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere, kendi arazisinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteyebilir. Bataklıkların kurutulması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır.

6.       Mecra geçirilmesi

a.       Katlanma yükümlülüğü

Madde 744- Her taşınmaz maliki, uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının, başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde, kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması hâlinde, bu Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. Mecrayı geçirme hakkı, hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir.

b.       Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması

Madde 745- Yükümlü taşınmaz maliki, kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik, bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının, zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir.

c.       Durumun değişmesi

Madde 746- Durum değişirse, yükümlü taşınmaz maliki, mecranın kendi yararına olarak başka bir yere nakledilmesini isteyebilir. Yer değiştirme giderleri, kural olarak mecra hakkı sahibine aittir. Özel durumlar haklı gösterdiği takdirde, taşınmaz maliki de giderlerin uygun bir kısmına katılmakla yükümlü tutulabilir.

7.       Geçit hakları

a.       Zorunlu geçit

Madde 747- Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir.

b.       Diğer geçit hakları

Madde 748- Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir.

8.       Sınırlıklar

 Madde 749- Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere; her arazi maliki, taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar. Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

9.       Katılma yükümlülüğü

Madde 750- Her taşınmaz maliki, komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlere ve bunların giderlerine, kendi yararlanması oranında katılmakla yükümlüdür.

 

Diğer Yazıları

BENİMLE EVLENİR MİSİN?!DEĞİŞTİK SANKİ…GİDENE AĞLAMAZ İNSAN…HUU HUU! KOMŞU KOMŞU!EL BİZİM, EŞEK BİZİM!!!DOST MASASIBİR GÖÇ MASALI