Son Dakika
GÜNDEMEKONOMİPOLİTİKAGÜNCELSPORÖZELDÜNYAYAŞAMSAĞLIKEĞİTİMTEKNOLOJİ DİĞER
SinemaAstrolojiSeyahat
Osmaniye’de 16 bin 672 adet ceviz fidanı dağıtıldı
Osmaniye’de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
AK Parti Kadirli İlçe Teşkilatı`ndan Suriyelilere yardım
Mevsimlik İşçilerin Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

ÖİB’den `Galataport` açıklaması

ÖİB, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararını kaldırarak Galataport’a ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair karar verilmediğini bildirdi.

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararını kaldırarak Galataport’a ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair karar verilmediğini bildirdi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na (Galataport) ilişkin verilen 17 Nisan 2014 tarihli kararın kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet verecek şekilde yorumlanarak, "Galataport imar planlarının yürütmesinin durdurulduğu" ifadeleriyle 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren basın yayın organlarında haberler yayımlandığı belirtildi. “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi), TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) tarafından Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası’na ilişkin imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdaremiz aleyhine Danıştay Altıncı Dairesinin 2013/821 E sayılı dosyasında açılan davaya ilişkin olarak anılan Dairece 23 Eylül 2013 gün E:2013/821 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) tarafından söz konusu karara itiraz edilmiş olup Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 17 Nisan 2014 tarih ve YD İtiraz No:2013/894 sayılı kararında ‘Davacı odaların dava dilekçesindeki iddiaları, uyuşmazlığın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varıldığından bu yola başvurulmaksızın verilen itiraza konu kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmek üzere davacının itirazının kabulüne, Danıştay 6. Dairesinin 23 Eylül 2013 günlü E:2013/821 sayılı kararının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir’ hükümleri yer almıştır.

Söz konusu karar metninde açık bir şekilde belirtildiği üzere, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı kaldırılmış olup bu aşamada Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası’na ilişkin imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar verilmemiştir.”